Dr. Bipin Nepal

Transfusion Medicine and Blood Bank

Bipin Nepal

Department

Transfusion Medicine and Blood Bank

Designation

Consultant, Transfusion Medicine and Blood Bank

Education

MBBS ( DUHS, Pakistan)

MS (Transfusion Medicine & Tissue Typing )- DUHS, Pakistan

Past Affiliation

Dow Institute of Hematology, Pakistan

Membership with health organizations/ associations

NMC ( Nepal Medical Council)

NMA ( Nepal Medical Association)

ISBT ( International Society of Blood Transfusion )

AATM ( Asian Association of Transfusion Medicine)

PMDC ( Pakistan Medical & Dental Council

EHA ( European Hematology Association)

Available

Subscribe To Our Newsletter
indicates required
RECENT MEDIA / NEWS
चिसो मौसममा तपाईंको छालाको कसरी देखभाल गर्ने? सामाजिक जागरूकताका लागि साझेदारी गर्नुहोस् ग्रान्डी इन्टरनेशनल अस्पतालका छाता विशेषज्ञ डा। अनु सुबेदीको सल्लाह सुन्नुहोस्!
15 January 2021

READ MORE
चिसो मौसममा आँखाको स्याहार कसरी गर्ने ?
15 January 2021

READ MORE