Prof. Dr. Uttam Krishna Shrestha

Cardiothoracic & Vascular Surgery

Uttam Krishna Shrestha

Department

Cardiothoracic & Vascular Surgery

Designation

Consultant Vascular and Endovascular Surgery Consultant Cardiothoracic Surgery

Education

MBBS (Institute of Medicine, Tribhuvan University)

MS (Institute of Medicine, Tribhuvan University)

Fellowship in Cardiothoracic Surgery (Institute Jantung Negara, Malaysia)

Fellowship in Vascular and Endovascular Surgery (University of Padova, Italy)

Past Affiliation

Membership with health organizations/ associations

• Founding member, Environmental and Public Health Organization (ENPHO) (1990), Nepal

• Life member, Nepal Medical Association

• Life member, Surgical Society of Nepal

• Life member, Cardiac Society of Nepal

• Member, International Society of Vascular Surgery

• Founding member and President, Vascular Society of Nepal

Available

Subscribe To Our Newsletter
indicates required
RECENT MEDIA / NEWS
चिसो मौसममा तपाईंको छालाको कसरी देखभाल गर्ने? सामाजिक जागरूकताका लागि साझेदारी गर्नुहोस् ग्रान्डी इन्टरनेशनल अस्पतालका छाता विशेषज्ञ डा। अनु सुबेदीको सल्लाह सुन्नुहोस्!
15 January 2021

READ MORE
चिसो मौसममा आँखाको स्याहार कसरी गर्ने ?
15 January 2021

READ MORE