किन दुख्छ कुर्कुच्चा? उपचार के?

कुर्कुच्चा दुख्ने रोग्लाई प्लान्टर फासिआइटिस भनिन्छ। कुर्कुच्चादेखि बुढी औंलासम्म एक प्रकारको मासुको झिल्ली (प्लान्टर फासिआ) हुन्छ, त्यो सुन्निएर दुखाइ  हुन जान्छ।

https://swasthyakhabar.com/story/46583?fbclid=IwAR0_7hS9lfrgYzxNtR-6b2EA-10iHAvxTs1MN87TatlamJ8b7_Lg-2ZrlKo