अप्थाल्मोलोजी तथा भिजन साइन्सेस

अस्पतालको यस बिभाग अन्तर्गत आँखा तथा दृष्टी संग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्याहरुको उपचार सेवा उपलब्ध रहेको छ । यो बिभागमा अत्याधुनिक उपकरण र दक्ष तथा अनुभबि चिकित्सकहरुको उपलब्धता रहेको छ । यहाँ आँखाको शल्यकृयाकालागि अलग्गै दुईवटा अत्याधुनिक सुबिधा सम्पन्न अपरेशन थियटरहरु रहेका छन् । यस बिभागमा आँखा सेवा तथा दृष्टीसम्बन्धि बिशेष तालिम प्राप्त नर्सिङ स्टाफहरु तथा अप्टोमेट्रिसहरुको समेत उपलब्धता रहेको हुनाले आँखा समबन्धि समस्याको निदान तथा उपचारमा सहज हुने गरेको छ ।

Dr. D.N. Shah

Prof. Dr. D.N. Shah

HOD, Consultant, Ophthalmologist

View Profile

Irina Kansakar (Tuladhar)

Dr. Irina Kansakar (Tuladhar)

Consultant Ophthalmologist

View Profile

Paras Panjiyar

Dr. Paras Panjiyar

Consultant Ophthalmologist

View Profile

Subscribe To Our Newsletter
indicates required
समाचार
24 January 2018

READ MORE
15 October 2018

READ MORE