पेडियाट्रिकस् तथा नियानेटोलोजी

. जनरल पेडियाट्रिकः यस बिधा अन्तर्गत १६ बर्ष भन्दा मुनीका बालबालिकाहरुमा देखिने बिभिन्न किसिमका रोगहरुको  पहिचान निदान र उपचार गरिन्छ । ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालको यस बिभागमा अलग्गै र समर्पित खोप यूनिटको समेत ब्यवस्था गरिएको छ । यस यूनिटले नेपाल सरकारको राष्ट्रिय खोप निति अनुसार खोप कार्यक्रम संचालन गर्दछ र बालबालिकाको आवश्यकता अनुसार बिशेष किसिमका खोपहरु समेत दिने गरिन्छ ।

बी. पेडियाट्रिक न्यूरोलोजीः यस बिधा अन्तर्गत बालबालिकामा देखिने न्यूरोलोजी सम्वन्धि समस्याहरुको पहिचान निदान र उपचार गरिन्छ । खासगरी बाल्य अवस्थामा बिरलै देखिने ब्रेन / मस्तिष्क र नसा सम्बन्धि समस्याहरुको निदान र उपचार गरिन्छ ।  ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा यस बिधाका बिशेषज्ञ चिकित्सक र आवश्यक पूर्वाधारहरु उपलब्ध छन् ।  

 

सी. पेडियाट्रिक पल्मोनोलोजीः यस बिधा अन्तर्गत बालबालिकामा देखिने दम लगायतका स्वास प्रश्वास सम्बन्धि बिभिन्न रोगहरुको उपचार गरिन्छ । ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालको बालरोग बिभागमा उपलब्ध पेडियाट्रिक पल्मोनोलोजिष्टहरुले तथ्यमा आधारित उपचार पद्धतिद्वारा रोगको निरुपण निदान र उपचार गर्नुहुन्छ ।  

डी. पेडियाट्रिक सर्जरीः बयश्क र बालबालिकामा गरिने सर्जरी भिन्न हुने भएकाले यसका लागि छुट्टै ब्यबस्था र बिशेषज्ञता आवश्यक पर्छ । बालबालिकाको सामान्य देखी जटिल प्रकृतिका सर्जरीका लागि समेत ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा पेडियाट्रिक सर्जनहरु उपलब्ध रहेका छन् । हाम्रो अस्पतालमा कार्यरत पेडियाट्रिक सर्जनहरुले आफ्नो सीप दक्षता र अनुभवको आधारमा धेरै जटिल सर्जरीहरु सफलतापूर्बक सम्पन्न गरिसक्नुभएको छ । अस्पतालमा उपलब्ध बिश्व स्तरिय प्रबिधि र दक्ष सर्जनहरुले छोटी समयमा सर्जरी सम्पन्न गर्ने र अस्पताल बसाइलाई समेत छोटो बनाउन सफल हुनु भएको छ ।

Sanjay Raj Thapa

Dr. Sanjay Raj Thapa

Consultant Paediatrician  Paediatric asthma and allergist

View Profile

Amrit Ghimire

Dr. Amrit Ghimire

Consultant, Pediatric Pulmonology

View Profile

Prashant Prasad Rijal

Dr. Prashant Prasad Rijal

Consultant, Pediatric Pulmonologist

View Profile

Anju Dangol

Dr. Anju Dangol

Consultant, Pediatrics

View Profile

Urmila Shakya

Dr. Urmila Shakya

Consultant Pediatric Cardiologist

View Profile

Sudhir Sapkota

Dr. Sudhir Sapkota

Consultant Pediatrician, Pediatric Hematology Oncology and Bone marrow Transplant Specialist 

View Profile

Ramita Shrestha

Dr. Ramita Shrestha

Associate Consultant Pediatrics

View Profile

Subarna Kunwar

Dr. Subarna Kunwar

PICU Registrar

View Profile

Subscribe To Our Newsletter
indicates required
समाचार
12 August 2021

READ MORE
27 April 2021

READ MORE