साइकाइट्री

यस बिभागले मानसिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित उपचार तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्दछ । बिश्व स्वास्थ्य संघका अनुसार मानसिक स्वास्थ्य मानिसको समग्र स्वास्थ्यको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा हो । यस बिभागमा अत्यन्त दक्ष तथा अनुभबि चिकित्सक तथा परामर्शदाताहरुको उपलब्धता रहेको छ ।  बिरामीलाई पारीवारिक अनुभुति सहितको परामर्श तथा उपचारसंगै बिरामीका परिवारजन तथा आफन्तलाई समेत आवश्यक परामर्श प्रदान गरीन्छ ।  आवश्यकता अनुसार बिरामीलाई भर्ना गरेर उपचार गर्ने सुबिधा समेत रहेको छ ।

Rishav Koirala

Dr. Rishav Koirala

Consultant Psychiatrist

View Profile

Rachana Sharma Basnet

Dr. Rachana Sharma Basnet

Consultant, Neuro Psychiatry

View Profile

Rojan Pokhrel

Dr. Rojan Pokhrel

Consultant Psychiatrist

View Profile

Jug Maya Chaudhary

CL Psy Jug Maya Chaudhary

Consultant Clinical Psychologist.

View Profile

Shruti Rana

CL. Psy. Shruti Rana

Clinical Psychologist

View Profile

Utkarsh Karki

Dr. Utkarsh Karki

Consultant, Child, Adolescent and Adult Psychiatry

View Profile

Subscribe To Our Newsletter
indicates required
समाचार
12 August 2021

READ MORE
27 April 2021

READ MORE