यूरोलोजी तथा किड्नी ट्रान्सप्लान्ट सर्जरी

यस बिभागमा यूरिनरी सिस्टमसँग सम्वन्धित रोगहरु जाँच्ने र सर्जिकल इन्टरभेन्सन गरिन्छ । यस अस्पतालमा बिशेषज्ञ चिकित्सक तथा सर्जनहरुद्वारा मृगौलाका रोगहरु, यूरेटर, यूरिनरी ब्लाडर,प्रोस्टेट तथा यूरेथ्रालगायतका यूरोलोजिका बिभिन्न अंगहरुसम्वन्धि समस्याको उपचार गरिन्छ । किड्नी स्टोन तथा एनलार्ज्ड प्रोस्टेटलगायतका यूरिनरी सिस्टमसँग सम्वन्धित समस्याहरुको सर्जरीको माध्यमबाट उपचारका गर्न मिनिमल्ली इनभेसिभ टेक्नीकहरु प्रयोग गरिन्छ ।

Prem Raj Gyawali

Prof. Dr. Prem Raj Gyawali

Chief, Department of Urology & Kidney Transplant Surgery, Consultant, Urology & Kidney Transplant Surgeon

View Profile

Anil Shrestha

Associate Prof. Dr. Anil Shrestha

Consultant, Urology & Kidney Transplant Surgery

View Profile

Pawan Raj Chalise

Dr. Pawan Raj Chalise

Consultant, Urology & Kidney Transplant Surgery

View Profile

Bhoj Raj Luitel

Dr. Bhoj Raj Luitel

Consultant, Urologist and Kidney Transplant Surgeon

View Profile

Surendra Bikram Adhikari

Dr. Surendra Bikram Adhikari

View Profile

Subscribe To Our Newsletter
indicates required
समाचार
24 January 2018

READ MORE
13 January 2018

READ MORE