अन्तरराष्ट्रीय सेवा

नेपालमा रहेका विदेशी नागरिकहरूको लागी यस अस्पतालमा बेग्लै सहयोग डेस्कको व्यवस्था गरिएको छ, जसका कारण भाषागत कठिनाईहरू र अन्य समस्याहरू आउँदैनन् । हामीसँग केही भाषाका अनुवादकहरू पनि रहेकाले हामी विदेशी नागरिकहरूले रुचाएको अस्पताल हौँ । 

Subscribe To Our Newsletter
indicates required
समाचार
12 August 2021

READ MORE
27 April 2021

READ MORE