health checkup

OVERWEIGHT/ OBESITY PACKAGE

PRICE RS. 9000

health checkup

EXECUTIVE WELLNESS PACKAGE ABO...

PRICE RS. 20000

health checkup

EXECUTIVE WELLNESS PACKAGE BEL...

PRICE RS. 18500

health checkup

EXECUTIVE WELLNESS PACKAGE (MA...

PRICE RS. 18500

health checkup

BASIC WELLNESS PACKAGE

PRICE RS. 2000

health checkup

STANDARD WELLNESS PACKAGE (LAD...

PRICE RS. 5500

health checkup

COMPREHENSIVE WELLNESS PACKAGE...

PRICE RS. 11000

health checkup

EXECUTIVE WELLNESS PACKAGE (LA...

PRICE RS. 18500

health checkup

Women's Health Checkup below 4...

PRICE RS. 6000

health checkup

Women's Health Checkup Above 4...

PRICE RS. 15000

health checkup

SENIOR HEALTH CHECKUP ( LADIES...

PRICE RS. 16000

health checkup

Basic Diabetes Package

PRICE RS. 3000

health checkup

Advance Diabetes Package

PRICE RS. 16000

health checkup

Comprehensive Diabetes Package

PRICE RS. 5500

health checkup

KIDNEY SCREENING

PRICE RS. 3800

health checkup

Comprehensive KIDNEY CHECKUP

PRICE RS. 14000

health checkup

CARDIAC HEALTH CHECKUP

PRICE RS. 6500

health checkup

CHILD HEALTH CHECKUP

PRICE RS. 3500

Subscribe To Our Newsletter
indicates required
RECENT MEDIA / NEWS
चिसो मौसममा तपाईंको छालाको कसरी देखभाल गर्ने? सामाजिक जागरूकताका लागि साझेदारी गर्नुहोस् ग्रान्डी इन्टरनेशनल अस्पतालका छाता विशेषज्ञ डा। अनु सुबेदीको सल्लाह सुन्नुहोस्!
15 January 2021

READ MORE
चिसो मौसममा आँखाको स्याहार कसरी गर्ने ?
15 January 2021

READ MORE