health checkup

BASIC WELLNESS CHECKUP

PRICE RS. 2000

health checkup

STANDARD WELLNESS CHECKUP

PRICE RS. 5500

health checkup

COMPREHENSIVE WELLNESS CHECKUP

PRICE RS. 9500

health checkup

ADVANCE WELLNESS CHECKUP

PRICE RS. 13000

health checkup

WOMAN WELLNESS CHECKUP– I

PRICE RS. 7000

health checkup

WOMAN WELLNESS CHECKUP– II

PRICE RS. 11500

health checkup

WOMAN WELLNESS CHECKUP- III

PRICE RS. 16000

health checkup

BASIC DIABETES CHECKUP

PRICE RS. 3000

health checkup

STANDARD DIABETES CHECKUP

PRICE RS. 7000

health checkup

COMPREHENSIVE DIABETES CHECKUP

PRICE RS. 16000

health checkup

ADVANCE DIABETES CHECKUP

PRICE RS. 19000

health checkup

CARDIAC CARE CHECKUP

PRICE RS. 6500

health checkup

COMPREHENSIVE CARDIAC CHECKUP

PRICE RS. 12500

health checkup

OVERWEIGHT CHECKUP

PRICE RS. 10000

health checkup

OBESITY CHECKUP

PRICE RS. 13500

health checkup

SENIOR WELLNESS CHECKUP MALE

PRICE RS. 20000

health checkup

SENIOR WELLNESS CHECKUP FEMALE

PRICE RS. 20000

health checkup

EXECUTIVE WELLNESS CHECKUP MAL...

PRICE RS. 21000

health checkup

EXECUTIVE WELLNESS CHECKUP FEM...

PRICE RS. 21000

health checkup

EXECUTIVE WELLNESS CHECKUP FEM...

PRICE RS. 22000

health checkup

OSTEOPOROSIS CHECKUP

PRICE RS. 7200

health checkup

BASIC KIDNEY CHECKUP

PRICE RS. 4500

health checkup

COMPREHENSIVE KIDNEY CHECKUP

PRICE RS. 18000

health checkup

PRE-EMPLOYMENT CHECKUP

PRICE RS. 2500

Subscribe To Our Newsletter
indicates required
RECENT MEDIA / NEWS
Maintaining highest quality standards in international patient care and services is one of our prime focuses. We would like to thank His Excellency Francois-Xavier Leger, Ambassador of France to Nepal for his kind words.
12 August 2021

READ MORE
स्पाइन सर्जरीपछि सामान्य जीवन मा फर्कदै गरेका स्याङ्जा निवासी प्रसाद थापालाई हामिले आज भेट्यौं ।ग्राण्डी अस्पतालमा उपचारका क्रमममा उहाँले गर्नुभएको अनुभव हामीले जस्ताको तस्तै यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गरेका छौं।
27 April 2021

READ MORE