वेलनेस सेन्टर

about us

ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा रहेको वेलनेस सेन्टर एउटा पृथक र सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाको पूर्ण गन्तव्यको रुपमा रहेको छ । हाम्रो वेलनेस सेन्टरमा विभिन्न किसिमका सुरक्षात्मक स्वास्थ्य परीक्षण प्याकेजहरु उपलब्ध रहेका छन् ।

  • बेसिक हेल्थ चेक-अप
  • कम्प्रिहेन्सिभ हेल्थ चेक-अप
  • एक्जिक्यूटिभ हेल्थ चेक-अप
  • एक्जिक्युटिभ प्लस हेल्थ चेक-अप
  • डायबेटिज हेल्थ चेक-अप
  • कार्डियाक हेल्थ चेक-अप
  • चाइल्ड हेल्थ चेक-अप
  • सिनियर सिटिजन हेल्थ चेक-अप
  • किड्नी हेल्थ चेक-अप
  • वुमन्स हेल्थ चेक-अप

View our ebrochure

health checkup

BASIC WELLNESS CHECKUP

PRICE RS. 2000

health checkup

STANDARD WELLNESS CHECKUP

PRICE RS. 5500

health checkup

COMPREHENSIVE WELLNESS CHECKUP

PRICE RS. 9500

health checkup

ADVANCE WELLNESS CHECKUP

PRICE RS. 13000

health checkup

WOMAN WELLNESS CHECKUP– I

PRICE RS. 7000

health checkup

WOMAN WELLNESS CHECKUP– II

PRICE RS. 11500

health checkup

WOMAN WELLNESS CHECKUP- III

PRICE RS. 16000

health checkup

BASIC DIABETES CHECKUP

PRICE RS. 3000

health checkup

STANDARD DIABETES CHECKUP

PRICE RS. 7000

health checkup

COMPREHENSIVE DIABETES CHECKUP

PRICE RS. 16000

health checkup

ADVANCE DIABETES CHECKUP

PRICE RS. 19000

health checkup

CARDIAC CARE CHECKUP

PRICE RS. 6500

health checkup

COMPREHENSIVE CARDIAC CHECKUP

PRICE RS. 12500

health checkup

OVERWEIGHT CHECKUP

PRICE RS. 10000

health checkup

OBESITY CHECKUP

PRICE RS. 13500

health checkup

SENIOR WELLNESS CHECKUP MALE

PRICE RS. 20000

health checkup

SENIOR WELLNESS CHECKUP FEMALE

PRICE RS. 20000

health checkup

EXECUTIVE WELLNESS CHECKUP MAL...

PRICE RS. 21000

health checkup

EXECUTIVE WELLNESS CHECKUP FEM...

PRICE RS. 21000

health checkup

EXECUTIVE WELLNESS CHECKUP FEM...

PRICE RS. 22000

health checkup

OSTEOPOROSIS CHECKUP

PRICE RS. 7200

health checkup

BASIC KIDNEY CHECKUP

PRICE RS. 4500

health checkup

COMPREHENSIVE KIDNEY CHECKUP

PRICE RS. 18000

health checkup

PRE-EMPLOYMENT CHECKUP

PRICE RS. 2500

Subscribe To Our Newsletter
indicates required
समाचार
12 August 2021

READ MORE
27 April 2021

READ MORE