वेलनेस सेन्टर

about us

ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा रहेको वेलनेस सेन्टर एउटा पृथक र सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाको पूर्ण गन्तव्यको रुपमा रहेको छ । हाम्रो वेलनेस सेन्टरमा विभिन्न किसिमका सुरक्षात्मक स्वास्थ्य परीक्षण प्याकेजहरु उपलब्ध रहेका छन् ।

  • बेसिक हेल्थ चेक-अप
  • कम्प्रिहेन्सिभ हेल्थ चेक-अप
  • एक्जिक्यूटिभ हेल्थ चेक-अप
  • एक्जिक्युटिभ प्लस हेल्थ चेक-अप
  • डायबेटिज हेल्थ चेक-अप
  • कार्डियाक हेल्थ चेक-अप
  • चाइल्ड हेल्थ चेक-अप
  • सिनियर सिटिजन हेल्थ चेक-अप
  • किड्नी हेल्थ चेक-अप
  • वुमन्स हेल्थ चेक-अप

View our ebrochure

health checkup

STANDARD WELLNESS PACKAGE (LAD...

PRICE RS. 5000

health checkup

TEEJ SPECIAL PACKAGE

PRICE RS. 2999

health checkup

BASIC WELLNESS PACKAGE

PRICE RS. 2000

health checkup

COMPREHENSIVE WELLNESS PACKAGE...

PRICE RS. 10000

health checkup

EXECUTIVE WELLNESS PACKAGE (LA...

PRICE RS. 17000

health checkup

Women's Health Checkup below 4...

PRICE RS. 6000

health checkup

Women's Health Checkup Above 4...

PRICE RS. 14000

health checkup

SENIOR HEALTH CHECKUP ( LADIES...

PRICE RS. 15000

health checkup

Basic Diabetes Package

PRICE RS. 3000

health checkup

Advance Diabetes Package

PRICE RS. 16000

health checkup

Comprehensive Diabetes Package

PRICE RS. 5500

health checkup

KIDNEY SCREENING

PRICE RS. 3400

health checkup

Comprehensive KIDNEY CHECKUP

PRICE RS. 13000

health checkup

CARDIAC HEALTH CHECKUP

PRICE RS. 6000

health checkup

CHILD HEALTH CHECKUP

PRICE RS. 3500

Subscribe To Our Newsletter
indicates required
समाचार
24 January 2018

READ MORE
15 October 2018

READ MORE