उद्देश्य तथा लक्ष्य

उद्देश्य: दक्षिण एसिया क्षेत्रकै अग्रणी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाका रुपमा आफ्नो परिचय स्थापित गर्ने।

लक्ष्य: सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय र बिरामी केन्द्रित स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्ने ।

Subscribe To Our Newsletter
indicates required
समाचार
12 August 2021

READ MORE
27 April 2021

READ MORE